Školní řád

Směrnice pro úplatu za předškolní vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro šk. rok 2017/2018

Rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2018

© 1976-2018 MŠ Zahrádka